Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Welzijn Baarn organiseert taallessen op basisschool ‘de Uitkijck en op Noordbreedte’.Taalonderwijs

De taallessen worden verzorgd door een ervaren leerkracht. Deze taallessen zijn niet bedoelt voor mensen die op dit moment deelnemen aan inburgering.

De lessen vinden plaats op verschillende dagen plaats:

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met;

Latifa
Tel.: 06-1064 6080
Email

Welzijn Baarn is een brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn en richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van haar inwoners. Hieraan wordt doelgericht gewerkt door: mensen te motiveren om te participeren, ontwikkelingskansen te bieden, te informeren en te begeleiden, ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken en door de diversiteit tussen mensen als inspiratiebron te gebruiken. Dit werk wordt uitgevoerd door beroepskrachten en mogelijk gemaakt door een brede groep van ongeveer 300 vrijwilligers.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een eerste vereiste voor participatie in de samenleving. Volwassenen die, om wat voor reden dan ook, het Nederlands onvoldoende beheersen komen vaak aan de kant te staan. Dat werkt door in alle relaties van het vinden en behouden van een baan tot het voorlezen van een boekje aan kinderen en kleine kinderen. De Rijksoverheid heeft de gemeente Amersfoort, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio, de verantwoordelijkheid gegeven om de besteding van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Gelden regionaal te coördineren. Dit biedt kansen om, ondanks de force afname van het landelijke budget voor volwasseneducatie, regionaal een passend aanbod neer te zetten, dat zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkelingen in het sociale domein.

Welzijn Baarn wil de kans aanbieden aan de mensen die de Nederlandse taal willen verbeteren. Het traject word verzorgt door SiPi (Interculturele Participatie en integratie).